Drivrutiner för kommunikation

När datorer kommunicerar med varandra, så sker enligt ett mycket strikt beskrivet s.k. kommunikationsprotokoll. För att datorn skall följa dessa spelregler så måste man programmera den, och det programmet skall in i systemet som en grundläggande byggsten som övriga delar sedan kan anropa och utnyttja, en s.k. drivrutin.

Drivrutiner är oftast väldigt maskinnära och byggs för ett visst specifikt system. Vitsen systemtekniskt är sedan att den ovanförliggande programvaran skall kunna utnyttja drivrutinen utan att behöva veta hur det hela i detalj fungerar.

TNT-Elektronik AB har utvecklat många olika drivrutiner för ett flertal datorfamiljer.

Home